logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Výstava v Galerii  přízemí Novoměstské radnice.

Otevřeno út - ne 10 - 18 hodin

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ:

plné 50 Kč

snížené 20 Kč

rodinné 100 Kč

 

 

Moderní česká kultura vznikala v kontextu převratných společenských změn soustředěným usilováním jednotlivců i celých generací.

Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za více jak 120 let své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům mnoho vynikajících umělců, a to nejen na poli výtvarném.

Dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Výstava přináší pohled na jednotlivé historické úseky a generační hnutí na přibližně 50 exponátech od více než 40 autorů .

Představuje osobnosti typu Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Maxe Švabinského, Jindřicha Pruchy, Otakara Nejedlého, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Václava Špály, Františka Kupky nebo Josefa Čapka. Můžeme nahlédnout do tvorby zakladatelské Generace devadesátých let, do silné meziválečné formace, procítit naléhavost tvorby umělců v době protektorátu i v krátkém čase znovunabyté poválečné svobody až po díla vzniklá v době obnovení činnosti spolku a v současnosti. Tak jsou představena umělecká díla prověřená již dávno historií a ta současná, kterým čas teprve vyměří.

Současný výtvarně velmi různorodý projev představují obsahově i formálně značně odlišné osobnosti současných členů Spolku výtvarných umělců Mánes od nejstarších členů jakými jsou například Emil Cimbura, Stanislav Hanzík a Jiří Kaloč, přes silně zastoupenou střední generaci jako je Ivan Exner, Jaroslav Urbánek, Petr Císařovský, Jaromír Rybák, Blanka Valchářová, Markéta Jírová, Xénia Hoffmeisterová až po nastupující generaci nedávných či současných absolventů Adama Kašpara, Ivanu Mrázkovou nebo Jakuba Čušku.

Výstava ukazuje výtvarnou tvorbu šesti generací, které nalézaly své pohledy, přetavovaly svá vidění do mistrovských děl.

http://www.svumanes.cz/

 

nahoru


logo Novoměstská radnice