logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Smyčcový orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem vstupuje v roce 2019 do 6. ročníku cyklu koncertů na Novoměstské radnici s názvem Stylové večery.

Umělci se během jednotlivých večerů koncentrují na zvolená témata z hudební historie i současnosti. Průvodní slovo M. Vilímce i v tomto roce přinese řadu zajímavostí a perliček ze života a umělecké činnosti řady skladatelských osobností. Harmonia Praga bude opět pamatovat i na barokní a klasickou hudbu.

Koncerty probíhají s pauzou, během které se mohou návštěvníci Stylových večerů příjemně osvěžit v přilehlém foyer vynikajícím moravským vínem.

Vstupné:

na jednotlivé koncerty plné 320 Kč, snížené 170 Kč (studenti, senioři a držitele ZTP).

V prosinci 2018 se také začnou prodávat abonentní vstupenky na celý cyklus 2019.

Vstupenky lze rezervovat na adrese Moniky Teichmannové info@harmoniapraga.cz , tel. 777 317 186.

Informace o koncertech a vstupenkách najdete na: www.harmoniapraga.cz

 


Začátek všech koncertů v 19:30 hodin / Velký sál Novoměstské radnice

Cyklus sedmi koncertů 17. 1. - 5. 12. 2019

 

TERMÍNY KONCERTŮ:

17. 1. 2019  HARMONIA PRAGA NOVOROČNĚ

S vážnou hudbou, ale s úsměvem a tradičním kvízem

Již tradičně probíhá první koncert (17. 1.) v novoročním ladění. Zazní vážná hudba, která je však protkána úsměvem, např. v díle Josepha Haydna. Klasickou část večera dovrší známá Mozartova Malá noční hudba, zatímco druhá polovina večera je vedena již v ryzím „postsilvestrovském“ duchu. Z repertoáru souboru zazní novinky, závěr večera pak bude patřit hudebním vtipům. Zajímavost novoročního hudebního přípitku podtrhne i zábavný kvíz s losováním výherců.

14. 3. 2019 ČAJKOVSKIJ - VELIKÁN ROMANTICKÉ HUDBY

Díla Petra Iljiče i dalších ruských skladatelů

Cyklus Stylových večerů s orchestrem Harmonia Praga pokračuje 14. 3. setkáním s díly ruských skladatelů pod názvem Čajkovskij - velikán romantické hudby. Od slavného skladatele uslyšíme Serenádu pro smyčcový orchestr a další významné skladby, obraz ruské hudby dotvoří jeho současník Alexander Borodin ve Variacích na ruskou píseň. Zazní však i hudba pokračovatele těchto tradic, a sice ukázky z díla skladatele 20. století Dmitrije Šostakoviče. Orchestr bude tentokrát účinkovat ve zvětšeném obsazení, což umožní i programové zpestření večera - interpretaci díla Bohuslava Martinů.

18. 4. 2019 HUDBA SLUNNÉ ITÁLIE

Když je hudební řečí sladké „dolce“ i energické „vivace“

Dubnový koncert Stylových večerů bude ve znamení italské hudby. Název večera je - Hudba slunné Itálie, s lákavým podtitulem "Když je hudební řečí sladké dolce i energické vivace". Italská hudba má svůj nezaměnitelný charakter, který si podržela napříč různými styly. Zazní tedy jak hudba barokní, zastoupená v dílech Geminianiho, Vitaliho a dalších barokních skladatelů, zrovna tak uslyšíme italskou klasiku ve violoncellovém koncertu Luigi Boccheriniho, jehož se ujme mladý violoncellista České filharmonie Eduard Šístek. Kromě tohoto sólisty uslyšíme znovu housle Miroslava Vilímce s doprovodem orchestru pod vedením Štefana Britvíka.

20. 6. 2019 ANGLOAMERICKÝ VEČER

Od anglického baroka k americkému jazzu

12. 9. 2019 HARMONIA PRAGA VIRTUÓZNÍ

Brilantní tóny sólové trubky, houslí i kontrabasu

"Harmonia Praga virtuózní" je název dalšího ze Stylových večerů, které v podání souboru uslyšíme na Novoměstské radnici 12. září opět v 19´30. Komorní orchestr se tentokrát uvede v technicky náročných dílech baroka i klasicismu, virtuozitu přinese např. Corelliho slavné dílo La Folia s brilantními variacemi. Orchestr pod vedením dirigenta Š. Britvíka a s uměleckým vedoucím M. Vilímcem však uvede i zajímavé hosty. Mladý trumpetista Waltr Hofbauer přispěje k virtuóznímu vyznění večera ve skladbách barokních mistrů, zrovna tak předvede svoji virtuozitu kontrabasistka Eva Šašinková ve skladbě italského mistra Bottesiniho na populární téma Benátského karnevalu.

31. 10. 2019 BOŽSKÝ AMADÉ a IL DIVINO BOEMO

Repertoárové novinky z děl W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka

"Božský Amadé a il Divino Boemo" je název dalšího koncertu z cyklu Stylových večerů, který propojí kompoziční odkaz dvou velkých klasiků. Mozart s Myslivečkem působili ve stejné době, geniálního Mozarta uctívala celá střední Evropa, nelze však pominout ani obrovské uznání, které si získal Mysliveček právě pod zmíněným názvem v Itálii. Oba mohli být konkurenty, více však byli dobrými přáteli, což je doloženo v historické literatuře. Zajímavost večera podtrhne téměř neznámé pozdní dílo W. A. Mozarta - Árie pro hlas a kontrabas v podání Miloše Černého a Evy Šašinkové, stejně jako dvě osvědčená díla pro housle - Adagio E dur a Rondo C dur v podání houslistky Jitky Novákové. Orchestr Harmonia Praga s uměleckým vedoucím Miroslavem Vilímcem opět dirigentsky vede Štefan Britvík.

5. 12. 2019 MIKULÁŠSKÁ S BAROKEM

Concerto grosso G. F. Händela a mnoho dalšího na prahu adventu

 

Orchestr Harmonia Praga si poslechnete i mimo Novoměstskou radnici:

11. 9. 2019 od 19 hod:  BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU DOMOVA SVOJŠICE

Začátek koncertu: v 19 hod / Sál Martinů – Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 1, Praha 1 (Harmonia Praga / Jürgen Geiger – klavír / Johannes Skudlik – dirigent)
 
Vstupné dobrovolné / peníze budou věnovány na podporu Domova Svojšice (Sociální zařízení na poskytování pobytových služeb osobám se sníženou soběstačností)

Podrobnosti a rezervace vstupenek na:

http://symphonyprague.com/koncerty/beneficn-i-koncert-na-podporu-domova-svojsice/

 

nahoru


logo Novoměstská radnice