logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Festival muzejních nocí je každoročně uzavřen Pražskou muzejní nocí. Letošní již 14. ročník se bude konat v sobotu 10. června od sedmi hodin večer až do jedné hodiny ranní. Doprava bude zajištěna bezplatnými speciálními linkami autobusů a opět budete moci navštívit nejznámější pražská muzea a další objekty, které nabídnou tradičně volný vstup a bohatý program.

Novoměstská radnice, která se PMN zúčastňuje pravidelně, je jednou z národních kulturních památek v Praze a je příspěvkovou organizací Městské části Praha 2. V jejích reprezentačních prostorách se konají výstavy, koncerty, řemeslné trhy, festivaly a další kulturní a společenské akce pro veřejnost i uzavřenou společnost a též svatební obřady. Od roku 2011 se ve II. patře NR koná dlouhodobá Neviditelná výstava, která expozici rozšiřuje o masáže, ochutnávky vína, večeře a další akce a od loňského roku zde v původních sklepních prostorách probíhá dobrodružná úniková hra The Chamber - Poklad a tajemství Karla IV. V přízemí Novoměstské radnice se nachází oblíbená kavárna Café Neustadt s možností posedět na venkovní zahrádce. Na nádvoří je umístěno piáno v souvislosti s projektem Piána na ulici. Novoměstská radnice má bohatou minulost sahající až k založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V přízemí se nachází sloupová vstupní síň – Mázhaus a Konšelský salonek s malovaným stropem, v I. patře pak historický Velký sál. V letošním roce se budou moci návštěvníci pokochat náhledem do nově zrestaurované barokní kaple věže. Z ochozu věže je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. Věž byla dostavěna v roce 1456, je vysoká téměř 70 m a na její ochoz vede 221 schodů. Výtah není k dispozici. V bývalém bytě věžníka je umístěna stálá expozice a ve věžní galerii se konají krátkodobé výstavy. Ve vstupní svatební hale je umístěna original socha Neptuna od Bohuslava Schnircha.


Mezi institucemi, které se letos PMN zúčastní, Novoměststská radnice chybět nebude.

TRASA č. 9

VCHOD Z KARLOVA NÁMĚSTÍ MÁZHAUZEM.
VÝCHOD PŘES NÁDVOŘÍ NR PRŮJEZDEM DO VODIČKOVY ULICE.

Otevřeno 19 - 01 hod.
Poslední návštěvník bude uveden v 0:30 h

 

Program na Novoměstské radnici:

- prohlídka VĚŽE Novoměstské radnice s výhledem na noční Prahu z jejího ochozu

- STÁLÁ EXPOZICE v Bytě věžníka HISTORIE NOVÉHO MĚSTA A PRAHA PANORAMATICKÁ. Výstava představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Z ochozu věže se naskytuje překrásný výhled na noční Prahu.

VÝSTAVA  v Galerii ve věži OČI DOKOŘÁN. Výstava krajského kola 13. Soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol.

VÝSTAVA  v Galerii v přízemí MICHAL MACHAT / MALBA, KRESBA, GRAFIKA, PLASTIKA. Výstava díla výtvarníka Michala Machata.

- FESTIVAL na nádvoří SCULPTURE LINE / OLBRAM ZOUBEK, VERONIKA PSOTKOVÁ. Dílo nestora českého sochařství Olbrama Zoubka - Rektor a Euforie od sochařky Veroniky Psotkové.

- k nahlédnutí nově zrestaurovaná barokní KAPLE v I. patře věže, původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi. V roce 1722 byla přestavěna v barokním stylu, ze kterého se zachovala např. klenba uprostřed zdobená freskou alegorie Práva a Spravedlnosti, či vstupní profilovaný portál.

- k nahlédnutí VELKÝ SÁL z I. patra věže, na jehož stěnách jsou zbytky nástěnných maleb, pocházejících z 16. století a uprostřed tři sloupy

- k nahlédnutí KONŠELSKÝ SALONEK v přízemí, který je vybaven krásným historickým nábytkem, jeho dominantou je původní malovaný dřevěný strop

- prohlídka MÁZHAUZU, gotické sloupové síně v přízemí s kamennou podlahou, klenbou a se zbytky původních kreseb na stěnách

- prohlídka originál SOCHY Neptuna z jemného pískovce ve vstupní hale svateb v přízemí, kterou vytvořil v letech 1875 - 1877 sochař Bohuslav Schnirch

- prohlídka dlážděného NÁDVOŘÍ s kašnou a studnou, na kterém jsou umístěny k posezení polštáře sochařky Veroniky Psotkové. 
 
- hra na PIÁNO na nádvoří v souvislosti s projektem "Piána na ulici" či poslech hudby ostatních návštěvníků

 

OBČERSTVENÍ:

Street Food Pop Up - během tahu po noční muzejní Praze vás na nádvoří Novoměstské radnice posilní na cestu skvělé a pestré pouliční jídlo v rámci Street Food Pop Up

Café Neustadt  - občerstvit se mohou návštěvníci též ve známé kavárně se zahrádkou na nádvoří
 
 
UPOZORNĚNÍ:
Do prostor Novoměstské radnice není bezbariérový přístup! Pouze na nádvoří.
 

Kontakt:

Albert Kubišta, ředitel NR tel. 224 948 229

Petra Baďurová, propagace tel. 725 061 407


www.nrpraha.cz
www.facebook.com/NRpraha
www.prazskamuzejninoc.cz
www.nm.cz 

nahoru


logo Novoměstská radnice