logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Ve čtvrtek 25. 7. 2024 se od 17 hodin koná komentovaná prohlídka výstavy.

 

Společná výstava Nového sdružení pražských umělců (NSPU), spolku založeného v roce 1992 Jiřím Načeradským.

 

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

OTEVŘENOút - ne 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

 

Nové sdružení pražských umělců – grafici malíři / https://www.nspu.cz/  

 

 

Spolu 3

Název kolektivní výstavy Spolu 3 Nového sdružení pražských umělců (s díly 13 zastoupených malířek a malířů, 1 sochaře a 1 fotografa) v červenci 2024 v pražské Novoměstské radnici není opět pouze neimagitativní propagace kolektivní výstavy. Symbolicky poukazuje na předchozí akci v roce 2023 a stejně jako název předchozí akce, vyjadřuje ideu a ducha diskuze, spojenectví, spolupráce, palety názorů, nesoupeření a kamarádství, a název sdružení pak neoznačuje pouze lokální profesní uskupení, jeho “členská základna” je rozkročena do širší nad evropské dimenze.

Z Íránu pochází malířka Yasmina Golshani, která dlouhou dobu pracovala ve Franci. Její tvorba je reakcí na současný politický konzervativismus iránského státu, který odmítá respektovat práva žen a vůbec západoevropskou tradici politického liberalismu. Zdeněk Řípa našel svoji cestu v umění kaligrafie, čínské a perské, nepřitaká ovšem konzervativním tendencím v ní možná pro někoho obsaženým, ale hledá přes ni vyjádření podpory osobní svobody.

Z Francie pocházející malířka Valexia přistupuje ve své tvorbě k umělecké analogii zákonitostí (panteistické) přírody, obsažené i v paměti, duši a prapodstatě vody.

Díla malířky Václavy Zouplnové nabízející vhled do rozkvetlé přírody, chápou zemi jako součást všehomíra. Přírodu zobrazoval velmi živým expresivním rukopisem i již zemřelý člen Nového sdružení Antonín Navrátil, po němž nese název výstavní prostor v Husinecké ulici na Žižkově.

Explozivní malby Pavla Straky jsou napájeny básnickými metaforami balkánské poezie, zvukem slov (víc než jejich sémantikou), numerologií a astrologií s osudovostí milostného prožitku. Pro mnohé v Novém sdružení tvořící představuje hudba a tanec dialogickou opozici: Iva Fialová je při malování posilována osobní zkušeností s tancem a sborovým zpěvem, i výraz figurálních kompozic Aleny Petříčkové bývá harmonizován hudbou a pestrými barvami tónů zrajícího podzimu, oslavou nešedivosti a odmítáním nudy každodenního stereotypu.

Další členové Nového sdružení také zpracovávají okolní svět různými stupni abstrakce, Miroslav Pangrác ml. výraznou barevností a vztahem k fyzikálním zákonům, Vladimír Všetečka se soustřeďuje na geometričnost poškozované zemědělské krajiny a František Koudelka sleduje až meditativně barevnost pozemského světa.

Vtipné polohy nabízí humoristicky zaměřená tvorba Miroslavy Mádrové, v jemnější rovině (s určitou příbuzností k fantastičnosti J. Miróa a H. Bosche) práce Milana Křenka.

Zklidnění ve fotografickém přemítání v očích pozorovaných nostalgizuje bývalý katolický farář Marian Zajíček v podzimních mlhách za četby svých oblíbených francouzských prokletých básníků.

Pavel Straka

 

 

Přiložená fotografie:

obraz Aleny Petříčkové "Deformace", akryl, papír, 90x100, 2024

nahoru


logo Novoměstská radnice