logo Novoměstská radnice facebook
logo Novoměstská radnice facebook

Program

Autorská výstava česko-kanadského architekta, urbanisty, designéra, lektora a publicisty Petra Franty doprovázená publikací / katalogem navazujícím na předchozí důležitá období jeho práce na dvou kontinentech.

Kurátorka: Irena Žantovská Murray

 

Galerie ve věži Novoměstské radnice

OTEVÍRACÍ DOBA: út - ne 10 - 18 hodin 

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ v rámci vstupu na věž: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

 

http://www.petrfranta.eu/

 

Petr Franta je v kontextu první poválečné generace české architektury jedním z nejvýraznějších průkopníků holistického přístupu k současné tvorbě, často propojené s historickými či duchovními kořeny. Přesvědčivost jeho realizací a projektů spočívá v architektově hloubkovém sledování možností veřejného prostoru, jejich komunikace, specificity a polyfunkčnosti. Propojení těchto prvků doprovází architektovo hledání často neobvyklých expresivních, technických a materiálových prostředků spojených s daným tématem.

Nedávné realizace s mezinárodním přesahem jako Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky – CIIRC v Praze - Dejvicích, návrh umělecké instalace Letem světem s Václavem Havlem na Letišti Václava Havla v Praze, nová koncepce a realizace výstavních síní Španělské synagogy nebo smělá transformace Horního nádraží v Karlových Varech získaly řadu profesních, kulturních a nadnárodních ocenění.

Frantova tvorba čerpá z nejrůznějších forem kulturního života ve společnosti a pracuje s nimi.

Stejně tak se snaží vytvořit zázemí pro celou řadu prestižních historických a muzeologických projektů a instalací ve zvlášť citlivém propojení interiérů a exteriérů - Galerie Císařská konírna a Kaple sv. Kříže s expozicí Svatovítského pokladu na Pražském hradě.

Rekonstrukce a nové expozice židovských památek - Pinkasova synagoga s okruhem Pinkasovy uličky, stálá expozice s rekonstrukcí ve Španělské synagoze, Synagoga v Polné s výstavou věnovanou Hilsneriádě, Židovská škola Jičín s výstavou Karl Kraus a regionální spisovatelé. Současný komplexní památkový projekt obnovy kostela a fary ve Chvalech představuje významnou snahu o propojení moderní duchovní architektury s kulturním a komunitním životem v obci.

Svým trvalým zájmem o spoluvytváření duchovních prostorů - procesu, který slavný japonský architekt Tadao Ando charakterizoval jako “zónu pro jedince uvnitř společnosti”, Petr Franta vytvořil možná méně známý, ale obdivuhodný korpus staveb a přestaveb, které výrazně přispěly k pochopení regionální sakrální architektury v 21. století.

Frantova tvorba je zvlášť blízká současnému výtvarnému umění (spolupráce s umělci, Kanada a Evropa, umělecké ateliéry v Montrealu a Nadace Projekt Y, Lac Farmer, Quebec).

Architektův zájem o urbanistický kontext je zvlášť v poslední době zřejmý nejen v jeho stavbách, ale také v důležité výstavní a publikační činnosti jako je například loňská dílčí výstava a knížka věnované významu architektury a stavebnímu a společenskému kontextu Londýnské ulice na Vinohradech, kterou realizoval ve spolupráci s Vladimírem Šlapetou. Tato práce má v architektově tvorbě i důležitou kanadskou kapitolu, v níž se výrazně umístil se svými návrhy pro transformaci historického přístavu v Kanadském Montrealu.

Dále v rámci Týdne architektury pořádaném spolkem KRUH, věnujícím se propagaci architektury, se 3.10. 2021 uskutečnila komentovaná procházka s přednáškou autora s názvem „Architektura Londýnské ulice – Funkcionalistické stavby v jedné ulici s architektem Petrem Frantou, autorem výstavy věnované tomuto fenoménu na Královských Vinohradech“ se zaměřením na 11 funkcionalistických domů a jejich architektů.

Možnost situovat současnou výstavu díla architekta Petra Franty v prostorách Galerie ve věži Novoměstské radnice je ideální svým kontextem příkladně zrestaurované historické architektury a jejího prolínání do současné praxe. Svou vertikální členitostí také pomáhá vytvářet scénografii samotné výstavy, která se odvíjí od hlavních tematických celků v architektově díle, které jsou tu dílčím způsobem popsány.

Současná expozice s pracovním názvem Petr Franta: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000 - 2022 navazuje na předchozí dílčí výstavy architektovy tvorby: zhodnocení jeho kanadské zkušenosti Na hraně/ On the Edge (Frágnerova galerie, 2000) a Úhel pohledu / Ways of Seeing (2004, McGill Exhibition Hall, Montreal). Stejně jako tyto výstavy bude doprovázena ilustrovanou publikací s autorskými texty (kurátorka Irena Žantovská Murray, Vladimír Šlapeta, Petr Franta).

Doprovodný program bude zahrnovat přednášky, veřejnou debatu o charakteru tematických prostorů.

 

Koncepce katalogu: Dvojjazyčná publikace k autorské výstavě s názvem: Petr Franta: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000 - 2022, bude obsahovat přibližně 75 ilustrací (50 fotografií realizací, dále autorských skic doprovázejících texty) z let 2000 – 2022.

Textovou část knihy budou tvořit autorské texty kurátorky Ireny Žantovské Murray a Vladimíra Šlapety. Dále bude obsahovat bibliografii autora a jmenný rejstřík.

(formát: 22 x 30 cm / vazba: V2 PUR / počet stran: 120 / jazyková mutace: čeština / angličtina / plánovaný náklad: 500 ks / cena: 300 Kč)

Křest publikace se uskuteční na vernisáži výstavy a bude prodáván v průběhu výstavy i ve Fragnerově galerii a u vybraných knihkupců.

 

O autorovi:

Narozen 19. září 1948 v Praze. Studoval na Fakultě Architektury ČVUT (České Vysoké Učení Technické) v letech 1966-1972, kde ukončil diplomem s titulem ing. arch. Po promoci pracoval pět let v atelieru ETA (Pražský Ústav Výstavby hlavního Města Prahy). Od roku 1977 žil v Montrealu v Kanadě, kde po evaluaci vzdělání a diplomu mu byl uznán titul Master of Architecture. Začínal pracovat v De Nova Associates v Montrealu jako designér na výstavních a interiérových projektech; poté spolupracoval na jednotlivých projektech s různými architekty. V roce 1979 splnil podmínky na přijetí do Order of Architects of Quebec a po splnění požadované praxe dostal v roce 1981 profesionální licenci. V roce 1982 nastoupil do kanceláře Fiset, Miller Vinois Architects, kde působil ve funkci architekta-designéra do roku 1985. V témž roce v Montrealu s architektem Jamesem Ogdenem založil Ogden Franta Architects, partnerství, které fungovalo do roku 1993. V roce 1989 byl registrován ve státu New York. V druhé polovině 80. let spolupracoval se sochařkou Magdalenou Jetelovou na realizacích monumentálních plastik ve veřejných prostorách či muzeích. V roce 1990 se stal členem Architekten Kammer Nord Rhein Westfalen v Düsseldorfu. Začátkem 90. let se vrací do Prahy a zde formoval v roce 1991 s Michalem Brixem architektonický atelier Brix & Franta Architekti spol. s r.o. Toto partnerství trvalo do roku 1998, kdy ustavil studio Petr Franta Architekti & Asoc. spol. s r.o. Je členem Obce architektů, od roku 1993 členem Komory Českých Architektů a od r. 2004 členem Komory slovenských architektů.

Petr Franta reprezentoval českou architekturu a výtvarné umění doma i v zahraničí, kde měl řadu samostatných výstav, mimo jiné výstavu Na hraně / On the Edge v Praze, ve Fragnerově galerii v roce 2000, putovní výstavu Ways of Seeing/Úhel pohledu v kanadském Montrealu v roce 2005, pořádané Odborem kulturních a krajannských vztahů Ministrerstva zahraničí ČR, ve španělské Barceloně 2005, pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v Los Angeles v roce 2006, pořádaném Ministerstvem zahraničí ČR, v Českém centru v Sofii v Bulharsku v roce 2006, na Univerzitě architektury a urbanismu "Ion Mincu" v rumunské Bukurešti v roce 2007, pořádané Minsterstvem zahraničí ČR. Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky ČVUT pak v poslední době úspěšně prezentoval na výstavě v Muzeu architektury ve Vroclavi pod názvem „Novy symbol Czeskej technologii nad Praga”, pořádané ČVUT k 310. výročí založení univerzity. V roce 2018 byl zván a přednášel na sympoziích Advanced Buildig Skins v Bernu, Švýcarsku. V roce 2019 IIAS Institut for Advaced Studies, Baden Baden, Německo udělil titul Associate professor.

 

Kurátorský profil:

Irena Žantovská Murray MArch, PhD, HonFRIBA, je kurátorka a historička architektury, zabývající se převážně moderní středoevropskou architekturou a uměním. Bývalá šéfkurátorka sbírek umění a architektury na McGill University v Montrealu a ředitelka sbírek Královského Institutu Britských Architektů (RIBA) v Londýně , Irena Žantovská Murray žije v Praze, kde v současnosti spolupracuje zejména s Galerií Adolfa Loose (Expo 58) a jako Research Fellow při FA ČVUT. Její vědecké publikace zahrnují mimo jiné kritický překlad do angličtiny, Karel Teige, Modern Architecture in Czechoslovakia (Getty Research Institute) a antologii textů Le Corbusier and Britain (Routledge). Je autorkou více než třiceti výstav v Kanadě, Velké Británii, Indii a Spojených státech. V Praze připravila první post-kanadskou výstavu architekta Petra Franty ve Fragnerově galerii a výstavu významné české fotografky Markéty Luskačové v galerii Leica, obě doprovázené katalogy.

Vladimír Šlapeta, prof. ing. arch. DrSc., narozen v Olomouci, vystudoval architekturu na ČVUT. Po kratší praxi v Ostravě vedl 18let oddělení architektury Národního technického muzea v Praze a po sametové revoluci byl děkanem fakult architektury ČVUT v Praze a poté i VUT v Brně. Absolvoval stáže ve Vratislavi, Berlíně, Delftu a Montrealu a na Fulbrightově stipendiu v New Yorku. Je autorem řady prací o české a středoevropské architektuře 20.století, které byly vydány více než ve 20 jazycích. Je členem Akademie der Künste v Berlíně a čestným členem Amerického institutu architektů a Královské společnosti britských architektů.

 

Akce se koná pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Ing. Alexandry Udženija.

Projekt vznikl za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.

nahoru


logo Novoměstská radnice